Fysioterapeut Kaja Stabell gir sine beste tips for ergonomisk snøhulebygging.

Fysioterapeutens beste tips

Fysioterapeut Kaja Stabell gir sine beste tips for ergonomisk snøhulebygging.
Video