Her tapper de den nye whiskeyen på Aurora Spirit.

Her tapper de den nye whiskeyen

Her tapper de den nye whiskeyen på Aurora Spirit.
Video