Storfjord menighet tar i bruk nye metoder for å nå frem til de minste.

Svenn A. Nielsen og dukketeateret

Storfjord menighet tar i bruk nye metoder for å nå frem til de minste.
Video