Her raser det fra Pollfjellet i Lyngen

Se den spektakulære videoen

Her raser det fra Pollfjellet i Lyngen
Video