Livsfarlig kjøring ned Sørkjosfjellet

- Bare tilfeldigheter at sjåføren ikke er drapsmann.

Bjarne Hagen fanget farlig kjøring ned Sørkjosfjellet på video.

Video

I forrige uke var Bjarne Hagen og kona på tur ned mot Sørkjosen sørfra. Ved veibrink tok de igjen en trailer, og Hagen reagerte på at den lå langt over i feil kjørefelt. Han fikk fram mobiltelefonen, og fikk filmet den hasardiøse kjøringen ned Sørkjosfjellet.

- Det at sjåføren ikke er drapsmann er bare tilfeldigheter, sier han.

Hagen er tidligere yrkessjåfør med 10 års erfaring i fra norske veier, og selv om han har sett mye rar kjøring så mener han dette var svært alvorlig.

- Vi fikk ikke filmet det verste, lengre opp i fjellet lå han nesten og skrapet i rekkverket på motsatt side av veien. Hadde det kommet en moped i møte så hadde det blitt kolisjon, sier Hagen.

Hagen legger til at det var norske skilter på traileren.