22 GIR UT PLATE ETTER FIRE ÅRS PAUSE:

- Det blir veldig gøy å spille igjen

Har fisket flere hundre tonn siste måned:

- Et eventyrlig fiske

EIENDOMSOVERDRAGELSER I NORD-TROMS: