Færre helt ledige i Nord-Troms

Tall fra NAV viser at det den siste uken er blitt færre som er helt ledige i Troms og Finnmark.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

New Articles

I en pressemelding melder Nav at det nå er færre som er helt uten arbeid i storfylket.

19. mai var det registrert 8.298 helt ledige i fylket. Det betyr at nå er det 6,4 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid, mot 7,0 prosent forrige uke. Totalt er det 6097 delvis ledige, som er 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er første gang disse tallene går ned siden 13. mars i år.

– Dette er en positiv og ventet nedgang i tråd med at samfunnet gradvis åpnes opp, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, i pressemeldingen.

Færre i Nord-Troms

Også i Nord-Troms er ledigheten synkende i de fleste fylkene. Tabellen under viser tall sammenlignet med forrige ukes ledighetstall fra SSB, samt ledighetstall fra 1. februar.

Antall Ledige12. mai19. maiAntall færre ledigeEndring i prosentAndel av arbeidsstyrken i%Endring i% siden korona
Lyngen8677910,55,74,2
Storfjord575523,56,14,4
Kåfjord5547814,54,60,9
Skjervøy8790−3−2,662,8
Nordreisa159148116,96,13,5
Kvænangen353500,063,4

Her ser vi at Kåfjord, som i februar var det fylket med høyest ledighet, nå er det eneste Nord-Troms fylket under 5 prosent ledighet. Konsulent i kommunen, Jens Kristian Nilsen, tror det i stor grad skyldes næringssammensetningen i kommunen.

– Næringslivet i Kåfjord er lite, og lite mangfoldig. De næringene som har blitt hardest truffet av koronakrisen med oppsigelser og permitteringer er ikke bedrifter som er mange av i Kåfjord.

En annen faktor Nilsen peker på er at Kåfjord har mange offentlige ansatte.

– Generelt sett er det jo ganske mange offentlige ansatte i Kåfjord. Innenfor primærnæringene er det også mange ansatte, og de er ikke spesielt hardt rammet av koronasituasjonen.

Minsket handelslekkasje er også noe konsulenten mener kan være en bidragsyter i at butikkene går bedre nå, som fører til at de ikke trenger å permittere.

– Når grensene er åpne har vi en del handelslekkasje, både til Finland og Tromsø, men jeg tror folk føler det er litt sikrere å handle nærmest mulig hjemme nå.