torsdag 10.10 2019

Politikerbingo i Storfjord?

Tverrpolitisk liste (TpL) vant kommunevalget 2019, men tapte allikevel!

onsdag 09.10 2019

MENING:

Foreldre som skader barn

«De fleste foreldre vil det beste for barnet sitt, men det er naivt å tro at alle evner det.»

LEDER

Hva nå, Nord-Troms?

«Det er kun som region vi kan bygge oss virkelig store.»

søndag 06.10 2019

FRAMTIDI NORD MENER:

Vi er stolte av både bønder og oljearbeidere

«Ett eller annet sted i klimadebatten har noe gått fryktelig galt».

fredag 04.10 2019

MENINGER:

Å falle mellom to domstolar

Sentraliseringsiveren til regjeringa vil ingen ende ta.

torsdag 03.10 2019

MENINGER:

Norge må verne mer hav

Sakte, men sikkert drepes livet i havet av klimaendringer, overfiske og plastforurensning. Klimapanelet advarer om at endringene går raskere enn antatt, og konsekvensene er mer alvorlige.

onsdag 02.10 2019

Poteten bør inn igjen som "1 av 5 om dagen"

Helse og bærekraft står øverst på de ernæringspolitiske målsetningene i Norge. Det er derfor god grunn til at poteten bør tilbakeføres på listen over grønt som blir anbefalt som «1 av 5 om dagen».

MENING:

Skihytta og styrekrangel

«Det som nå planlegges er en hytte for framtiden.»

tirsdag 01.10 2019

MENING:

Ka skjer med «Folkesjela»!

«Først og fremst vil vi at «Folkesjela», Skihytta, skal unngå å råtne på rot før det brukes tid, penger og energi på ei ny stor hytte.»

søndag 29.09 2019

Vær stolt av oljearbeiderne

I løpet av de siste uken har flere oljearbeidere oppdatert profilbildet sitt på Facebook med teksten «stolt oljearbeider». Jeg er også stolt. Uten de som jobber med olje og gass på sokkelen, og på fastlandet, hadde Norge vært et vesentlig fattigere land.

lørdag 28.09 2019

MENINGER:

Kjære lokalpolitiker, kan vi regne med deg?

Vi er i full fart på vei inn i en fremtid hvor stadig flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester. Dette må kommunene ruste seg til, nå.

fredag 27.09 2019

MENINGER:

Når det riktige blir feil!

Det er ikke ofte i livet at man får nye helter, men heldigvis så skjer det fra tid til annen. Jeg har hatt mange forbilder i min tid, og tror kanskje at de har hatt innvirkning også på mine egne veivalg i livet.

Ikke skyt budbringeren

At Greta Thunberg er autist endrer ingenting på innholdet i budskapet.

DEBATT:

Hvor langt inn på elevenes mobiltelefoner skal skolens ansvar strekke seg?

Kan vi forvente det av lærerne når ikke foreldrene selv klarer det?

onsdag 25.09 2019

MENINGER:

Møt barn og unge ordentlig i debatten

Sosiale medier og kommentarfeltene renner over av reaksjoner på Greta Thunbergs klare tale som hun holdt på FNs toppmøte i New York. Tonen i mange av reaksjonene er svært bekymringsfulle.

Når du ikke får svar...

De aller fleste av oss kan kjenne seg igjen over frustrasjonen over å ikke få svar. Følelsen av å ikke bli hørt, ikke sett eller i verste fall bli oversett. At de vi retter spørsmålet til ikke bryr seg.

søndag 22.09 2019

Hvordan blir jeg likestilt som kollega hvis jeg blir ansatt kun fordi noen føler at de må gjøre det?

Jeg vil ikke bli ansatt på dugnad, skriver Gabriel Wilhelmsen Hoff.

lørdag 21.09 2019

Vi trenger et samisk språkløft

Gratulerer til alle innvalgte i alle kommunestyrer. De neste fire årene skal dere jobbe for det beste for oss i Nord-Troms. Det er såklart stor spenning knyttet til valg og til nytt styre.