onsdag 31.03 2021

Debattinnlegg:

Er du same? Ja, hvis jeg får lov å være same

Det var svaret en av oss ga på det spørsmålet, og spørsmålet henger fortsatt i lufta: Får vi lov å påstå at vi er samer? 

tirsdag 30.03 2021

MENINGER:

Jeg og lillebroren min var livbøyene som holdt ham oppe. Til slutt holdt selv ikke den livbøyen

«Jeg er så lei av å krangle med meg selv», sa pappa til meg. At jeg måtte forberede meg på at han en dag kom til å velge bort livet, og ikke være her mer.

mandag 29.03 2021

MENINGER:

La oss kurere datoskrekk og forhindre eggesvinn

Norske egg er så holdbare at de sjelden blir dårlige før man rekker å spise dem. Likevel kaster nordmenn minst 13 millioner egg årlig.

søndag 28.03 2021

Tidenes sykkelsatsing i NTP

Gode vaner begynner tidlig, og regjeringen er derfor særlig opptatt av at barn og unge skal ha gode muligheter for å sykle trygt, skriver Knut Arild Hareide.

Trygg mat, trygge arbeidsplasser

Vi må være beredt, skriver Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

lørdag 27.03 2021

LEDER:

Vær så snill – ikke lukk øynene

Nå er det ekstra viktig at samfunnet følger med.

Skolestedet kunne ha vært et fullstendig tilbakelagt kapittel

Takk for at det ikke ble slik, skriver Odd Einar Dørum og Mona Jørgensen.

fredag 26.03 2021

Raskere, bedre og mer skogvern!

Vern er den viktigste metoden for å bevare artsmangfold. 60 prosent av Norges arter har skogen som levested. Halvparten av de rødlista artene bor her. Vi har vernet altfor lite skog, langt fra nok til å bevare skogens fantastiske biologiske mangfold. Likevel blir verneverdige og biologisk unike skoger hogd nærmest daglig!

torsdag 25.03 2021

MENINGER:

– Ullsfjordforbindelsen – feil med tallene

Det hender vi må korrigere informasjon fra Vegvesenet og Nordlys, skriver styreleder i UFB, Wiktor Sørensen.

Regjeringa satser ikke på sjøen

Etter framlegget av planen fra 2022-2033 gjelder dessverre dette postulatet enda, skriver Ingalill Olsen (Ap).

onsdag 24.03 2021

Et vendepunkt i snøskuterpolitikken nærmer seg

Ordningen med utarbeidelse av kommunal forskrift for snøskuterløyper og dagens dispensasjonspraksis er kostbar, ressurskrevende, byråkratisk og utfordrer kommunenes rettsvern knyttet til statsforvalters beslutningsmyndighet i klagesaker.

tirsdag 23.03 2021

MENINGER:

Ullsfjordforbindelsen – feil fra «Nordlys»

«Nye beregninger av samfunnsøkonomien i UFB basert på våre trafikktall, vil gi helt andre, og positive verdier for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»

Debattinnlegg

Svar til MDG: Å kun fokusere på klima gjør at de nederst ved bordet faller av

Verden, landet og fylket vårt står i to kriser som påvirker alt vi mener i Arbeiderpartiet. Det er klimakrisa og ulikhetskrisa. Uten å løse den ene, kan vi ikke løse den andre.

FRAMTID I NORD MENER:

Solberg har sviktet så grunnleggende at det er vanskelig å forstå at det er mulig

Men feiltrinnet må aldri få lov å svekke moralen i folket.

mandag 22.03 2021

Debattinnlegg

Svaret på verdens utfordringer ligger i havet

Havet er i trøbbel. Men konklusjonen i en ny rapport gir også håp.

Finnmark og Troms skal igjen etableres som demokratiske enheter

SVs gruppeleder i fylkestinget skriver i dette debattinnlegget at løftet om å dele opp Troms og Finnmark igjen består.

søndag 21.03 2021

Debattinnlegg:

Skredsikringen på Arnøya: - Menigmann og politikerne har overprøvd faginstansene

Kolbein Simonsen mener fagfolk er de rette til å vurdere hvilke skredtiltak som er å anbefale for Arnøya.

Debattinnlegg

Fylkesrådet har ikke engang plass til klima- og naturkrisa i festtalene sine

Mens livsveven krenger i sammenføyingene, satte fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo tirsdag ord på hva posisjonen har hatt fokus på det siste året. Da er det kanskje ikke så rart at Mo ikke nevnte klima- og naturkrisa én eneste gang.