Ap/Sp-regjeringen vil nå flytte russetiden til etter eksamen og sikre en mer inkluderende russefeiring.

De unge fortjener en feiring etter 13 års skolegang, men de siste årene har russetiden utviklet seg til å bli en dyr, kommersiell og omfattende tid som for mange starter allerede med planlegging og grupperinger på ungdomsskolen. Da er det ikke lenger snakk om en avslutningsfest, men et sosialt konsept som har gått helt ut av dimensjoner.

Utestenging og kjøpepress preger manges russetid. Noen kommersielle aktører opererer på kanten av loven, og tjener store penger på klær, arrangementer, russebusser og konsepter.

En undersøkelse utført på vegne av Blåkors våren 2023, viser at hele 1 av 4 unge mellom 16-19 år opplever, eller har opplevd, usikkerhet om hvorvidt de får bli med i russegruppe. 16 prosent sier de har opplevd å bli stående utenfor i russefeiringen, og 1 av 4 ungdommer vet ikke hvordan de kan inkludere venner/klassekamerater som står utenfor. 4 av 10 opplever også et press på at man skal bruke mye penger på russeklær og annet utstyr i forbindelse med russetiden.

Noen skoler, kommuner og fylker har tatt grep for en mer inkluderende russetid, flytta russetiden til etter eksamen og begrenset de kommersielle aktørenes innflytelse på elevene. Men det har manglet en nasjonal politisk vilje til å ta de store grepene. Før nå.

Elise Waagen (Ap) Foto: Arbeiderpartiet

Med Arbeiderpartiet i spissen skal vi sørge for å få på plass en felles løsning for hele landet. Vi trenger klare regler for russefeiringen, at feiringen flyttes til etter eksamen, og at vi får slutt på utrygge og trafikkfarlige russebusser.

De aller fleste elever ønsker seg en mer inkluderende russefeiring, og en skole hvor de lærer mer og bedre. Arbeiderpartiet går nå i front for å ta grep for å gjøre russetiden så inkluderende, trygg og god som mulig.