Frisklivsveileder og folkehelsekoordinator i Skjervøy kommune, Marit Frogum, spør i Framtid i Nord om hvordan vi egentlig har det. Artikkelen er interessant og lærerik hvor hun beskriver ulike faktorer som påvirker vår helse.

Artikkelen inspirerer til å være mer bevisst i forhold til oss selv og våre omgivelser.

Jeg vil kommentere punkt 5 i artikkelen - om å gi:

En sosialarbeider i Frelsesarmeen sa en gang til meg: "Nå, Kjell, hva har skjedd på din vei siden sist?"

Et enkelt spørsmål, men det inneholder alt: Hva gjør vi med eller mot dem vi møter på vår vei?

En dansk prest har en gang sagt at "et menneske er en bønn om å bli sett og hørt". Vi hører ikke sjelden om mennesker som nærmest opplever å være usynlig - de blir ikke lagt merke til - de blir ikke sett.

Noen ganger hører vi at "hadde det ikke vært for N.N, så hadde jeg ikke stått her". Derfor blir ethvert møte med et annet menneske viktig. Det er også uendelig viktig at man tar initiativ i et møte med en annen. Et nikk - et smil - en positiv kommentar på veien. Det heter da også at den korteste avstanden mellom to mennesker - er et smil.

Det kommer ingenting inn i en lukket hånd. Derfor må vi åpne hånden - først.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no