Nasjonal Transportplan ble lagt fram fredag, og i den kom det enkelte gode nyheter som vi i Nord-Troms med rette kan glede oss over. E6 mellom Olderdalen til Langslett skal utbedres. Det er satt av 1,6 milliarder kroner til en jobb Statens vegvesen skal gjøre, og de skal starte opp i løpet av de seks neste årene. Strålende nytt!

NTP lover også at man skal komme i gang med utbedringa av E45 gjennom Kløfta i Alta. Den veien er – dessverre – veldig viktig for Nord-Troms og hele Finnmark. Dessverre fordi den er vår beredskapsvei når E6 av ulike grunner stengt mellom Skibotn og Alta.

De siste dagene har politikere fra regjeringspartiene hyllet egne initiativer og innsats for å sikre at disse veiene blir utbedret. Og det er for så vidt ikke så rart, slik regjeringa Støre har slitt gjennom hele sin periode. De trenger å vise fram lyspunkter, noe som ikke handler om juks med masteroppgaver, uhilda aksjehandel og boligkaos.

Problemet er at det de leverer er selvfølgeligheter. Det er prosjekter som burde vært fiksa for år siden. Rett nok var det Solberg-regjeringa som først lova å fikse E6 over Kåfjordbergan bare for å fjerne det igjen kort tid etter, men E6 i Nord-Troms burde vært prioritert for lenge siden.

For folk eller for fisk, er det noen som spør. Svaret er; ja takk, begge deler. Folkene som lever her trenger trygge veier de kan ferdes på, samtidig som det fraktes fisk som de samme folkene er helt avhengige av om det skal være arbeidsplasser og næringsutvikling her.

Og regjeringen leverer heller ikke på det som er vel så viktig, å få bukt med det vanvittige etterslepet på fylkesveiene i Troms. Troms fylkeskommune trenger spinnville 12 milliarder kroner om den skal komme i kapp med tilstanden på veiene den eier. Det som kom av ekstrabevilgninger, 600 millioner kroner, er ikke i nærheten tilstrekkelig.

Den leverer heller ikke på Nordområdeveien, en strekning som vil ha stor betydning for folk og næringsliv i hele regionen og videre østover i nord.

Så når folk og politikere i Nord-Troms nå virker på grensa til utakknemlig over “gavene” fra regjeringa, er det ikke fordi man er det. Langt ifra – det handler bare om at dette er det minste vi kunne forventet. Det skulle bare mangle at en region som leverer sjømat for milliarder, både gjennom lakseskatt og generelle skatteinntekter, får tilbake fra staten slik at den har en infrastruktur som virker og som er trygg.

Forslaget til Nasjonal transportplan gir Nord-Troms noe, men så altfor langt fra nok. Nok er det først den dagen vi kan si at vi ferdes trygt på veiene her.