I februar 1988 ble den første samisk/norske salmekvelden arrangert på Sykestua i Birtavarre. Initiativet kom fra samisktalende som så verdien i at språket var i bruk, og at de gamle, kjære sangene fikk lyde. Tiltaket har blitt holdt i gang med samling én gang i måneden i alle årene etterpå.

Trofast deltaker

Petter Bakkevoll (80) fra Kåfjorddalen har vært med siden tilbudet startet opp. Bare fem ganger har han vært hindret i å delta. Ofte minnes han den aller første salmekvelden som var 13. februar 1988. Da ble det sunget alle de atten versene i Siona hearvas joavku (En fager Sions flokk).

– Petter er veldig trofast og det er godt gjort at han stiller opp på denne måten. Han har alltid noen forslag til sanger med på en liten lapp, da vi ikke planlegger salmekveldene i detalj. De er mer som ønskekonserter, forteller Liv Rundberg. Hun leder salmekveldene sammen med Idar Pedersen.

Rundberg er full av gode ord om Bakkevoll, og forteller at i starten skrev han ned samiske sangtekster som ikke fantes i bøkene.

– Den første tida gjorde han en kjempejobb med å skrive ned sanger på samisk som ikke var i salme- og sangbøkene. Det var fantastisk godt gjort! Senere har vi jo fått disse sangene også i sangbøkene, så det trenger han ikke gjøre lenger, sier hun.

Stiller opp med kaffe og kake

Kåfjord helsesenter stiller hver tirsdag opp med kaffe og kaker under salmekveldene. Folk kommer til salmekveldene fra bygdene i Kåfjord, ja, til og med fra Rotsundelv, for å synge sammen med beboerne. Samisk sanggruppe deltar, og det gjør også de som arbeider på sykestua – i den grad de ansatte har mulighet til det.

Rundberg forteller at de blir glade om enda flere fant vegen for å delta i sangen.

– Det bruker å være ganske godt oppmøte og alltid veldig fin stemning, sier Rundberg.

SOFAKROKEN: Publikum kommer fra bygdene i Kåfjord, men også noen ganger helt fra Nordreisa.