Kultur

Siden 1988 har Petter (80) deltatt på salmekveldene

foto
STRÅLENDE INNSATS: Idar Pedersen overrekker Petter Bakkevoll (80) blomster for den trofaste innsatsen på salmekveldene. ALLE FOTO: PRIVAT