Marja (33) og Oliva (21) får utdelt talentstipend

foto