Søndagen var festivalen over. Dagen etter ble 400 billetter for 2020 revet vekk