I dag har Sametingsrådet gått gjennom litteratursøknadene for 2016. 90 søknader ble mottatt med en samlet sum på 22 millioner kroner. Det er i år satt av seks millioner til samisk litteratur.

- I år har vi blant annet valgt å prioritere orginallitteratur for ungdom skrevet på samisk, og det er innvilget støtte til utgivelser av både nye romaner, diktbøker, tegneserier og fagbøker, sier rådsmedlem Henrik Olsen i en pressemeldingen.

Tabulagt tema

Blant de som får støtte er Gerd Mikalsen fra Manndalen. Hennes debutroman, Farsmålet, det forbudte språket, handler om den samiske fornorskningsprosessen - et tema som har vært tabu gjennom mange år.

Få eller ingen romaner tatt for seg dette temaet tidligere, og det kan i så måte betraktes som nybrottsarbeid.

- Viktig bok

- Skammen som lå bak har vært vanskelig for mange og dette blir ei viktig bok for den norske bokfaunaen, og det er en viktig del av Norges historie, heter det i pressemeldingen.

- Dette prosjektet reflekterer fornorskningsprosessen som Sametingsrådet har prioritert høyt i år.