Invi­terer til semi­narhelg for kultur­inter­esserte barn og unge