Vil jobbe for å bevare den utrydningstruede hesten: – Fare for å gå tapt

foto