Vik har gjennom mange år vært en svært viktig person i arbeidedet med å opprettholde, utvikle og markedsføre lyngshesten.

Under årets Riddu Riddu vil Geirmund Vik få tildelt Kongens fortjenestmeldalje for sitt arbeid, og i den forbindelse vil festivalen arrangere et seminar med fokus på den utrydningstruede hesterasen.

- Jeg synes dette er en svært hyggelig pris å få. Jeg føler at den ikke går til meg, men til hele distriktet for det hestearbeidet som er gjort. Dette er absolutt en anerkjennelse på at man har gjort et godt arbeid og at man har lykkes i å ta vare på hesterasen, sier Vik.

Selv har han visst om tildelingen siden januar i år, og fikk selv bestemme når og hvor den skulle tildeles. Valget var langt fra tilfeldig.

- Jeg ville gjerne at den skulle overrekkes fra Fylkesmannen på Riddu Riddu. Manndalen er et viktig sted for lyngshesten, da det var her mye av arbeidet for å redde rasen ble gjort for en tid tilbake. De siste årene har vi også deltatt på barnefestivalen slik at barna har fått ridd og vi har vist frem lyngshesten. Så anledningen kunne ikke vært bedre, forteller Vik.

Tidligere har han mottatt æresmedalje både fra Nordreisa Kommune og minnemedaljen fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap.

Les mer: Minneverdige hester

Kongens fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Hesteinteressert fra barnsben

Vik har alltid vært hesteinteressert. Han vaks opp på Vestlandet og den vestnorske fjordingen. Han så hvor viktig denne var for samfunnet og kulturen.

Da han for nesten 50 år siden kom til Nordreisa, var det interessen for hest og spesielt lyngshesten som drev ham.

- Jeg hadde jo hørt om denne lyngshesten. Og da jeg søkte meg hit som veterinær i 1969, var det kun mellom 60-70 hester igjen. Lyngshesten er en viktig del av vår kulturarv og jeg ønsket å bidra til at denne skulle bevares, sier Vik.

At Vik og kona Birgit D. Nielsen, som arbeider som veterinær, arbeid har hatt betydning for hesten er det ingen tvil om. I dag finnes det mellom 2500-3000 lyngshester. Vik er absolutt fornøyd med de det har fått til gjennom årene.

- Jeg føler at distriktet har blitt mer bevisst på lyngshestens historie og kulturarven den er en del av. Jeg føler at folk har blitt glad og stolt for at den er berga. Det er viktig for at man vil fortsette arbeidet.

Vik har ikke vært alene om å stå på for hesterasen, og roser konas arbeid.

- Det er hun som er mest aktiv de siste årene og har virkelig gjort en kjempeinnsats for å profilere hestene.

- Allsidig

Nå er det 12 år siden Vik pensjonerte seg, og i en alder av snart 74 år er han er fremdeles en aktiv mann. Noe han vil takke lyngshesten for.

- Jeg er ikke så lett til beins lengere, men på hesteryggen kan jeg komme meg overalt!

Han har alltid trivdes godt med å jobbe med lyngshesten.

- Lyngshesten er allsidig og har en passelig størrelse. Den er veldig familievennlig hest og passer til de fleste typer arbeid, forteller Vik.

I dag har han og Birgit selv seks hester og tilsammen ni hester på "Stall Reisa", som er oppdrettet deres. For ham og kona har hester spilt en stor rolle. Sammen driver de gården Dalvesia i Nordreisa.

- Lyngshesten er veldig vesentlig for oss, og vi har brukt mye tid sammen med hestene. Vi har arbeidet med dyr og familien har vært interessert i hester, forteller Vik.

Kommer utstillig

Til høsten vil det bli vist frem en spennede utstilling om lyngshesten på Nord-Troms museum. Denne vil bli vist flere steder i Nord-Troms.

- Dette er et veldig bra initiativ av museet og her vil vi bidra med vår kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom alle disse årene, sier Vik.

Birgit D. Nielsen og Geirmund Vik sammen med Lyngshestene sine under fjorårets besøk av Sommerbåten. Foto: Rakel L. Heggelund