Filmfestival i Kvænangen: – Vi prøver jo å få til litt