Raja nedsetter arbeidsgruppe for å redde sommerarrangementer

foto