Etter en tid med mindre aktivitet er menigheten klar for å møte høsten med sang.

– En periode har det vært stille, men nå blåser vi i gang med en ny runde salmekvelder, sier kantor Peter Vang.

Han forklarer at de nå tar med flere nye elementer inn i salmekveldene.

– Blant annet kan folk selv ønske salmer til allsang og vi får en gjest til hver salmekveld, sier Vang.

Første gjest til salmekveldene er Øystein Fredriksen.

Fredriksen synger i koret Vokal Nord og er for mange kjent som tidligere dirigent av Mollis-koret.

Kaffe blir servert etter allsangen.

Etter salmekvelden vil det bli holdt menighetens årsmøte.