Ønsker innspill til mottaker av ny kulturpris

foto