Felgen Orkester kan du se på Riddu-sletta til sommeren

foto