Tar tilbake sjøsamisk tradisjon: – Jeg har ofret litt for å ferdigstille den