Den offentlige skolen - Fellesskolen

Utdanningsforbundet står for en sterk, offentlig skole, skriver Bodil Salo i dette leserbrevet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jan R Olsen

meninger

Utdanning skal være et offentlig gode. En skole for alle, uansett foreldrenes økonomi og bakgrunn.

Den offentlige skole skal oppleves som en god møteplass for alle barn og ungdom, der vennskap, toleranse og aksept for ulikheter, er sentrale verdier. Dette er verdier som vil være god ballast for alle barn og unge å ta med seg videre i livet.

Vi mener at samfunnets ressurser må konsentreres om den fellesskolen vi har. Det må satses målrettet på å styrke kvaliteten i den felles offentlige skolen, blant annet gjennom å øke læringsutbyttet for elevene.

Vi mener at det er essensielt å sikre at offentlige myndigheter beholder kontrollen med kvaliteten og innholdet i utdanningstilbudet, slik at barn og unge i Norge får et likeverdig tilbud, uansett hvor i landet de kommer fra, eller hvilken bakgrunn de har.

Les også: Skolene i Troms stiger fortsatt

Folketallet i Kåfjord synker. Små fødselstall gir små ungdomsgrupper. Ungdommene våre trenger møteplasser der alle kan møtes. Den offentlige skolen er en naturlig møteplass der mennesker møtes på tvers av evner, interesser, bakgrunn, etnisitet eller livssyn. Denne møteplassen ønsker Utdanningsforbundet i Kåfjord å opprettholde og styrke.

Vi ber om at kommunestyret støtter opp om den offentlige skolen og styrker den. Vi ber også om at de ressurser og midler det offentlige forvalter forblir i det offentlige.

Les også: Nordreisa økte leseferdighetene