MENINGER:

Mastergrad og høyere opptakskrav hever statusen til læreryrket

Et av regjeringens viktigste mål er en kunnskapsskole der alle elever har like muligheter for å lykkes. Nøkkelen for å få til dette er læreren, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i dette debattinnlegget.

MER PRAKSIS: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil sende fremtidige barneskolelærere på praksis i barnehagen fra neste høst.   Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

meninger

Altfor mange norske elever går i dag ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Sammenhengen mellom lærerens faglige fordypning og hva elevene lærer er grundig dokumentert. Derfor har regjeringen lagt frem Lærerløftet, der et av de viktigste virkemidlene er å gjøre lærerutdanningen om til en femårig masterutdanning fra 2017.

Mer faglig fordypning og praksis

Kunnskapsdepartementet har nå bestemt hva fremtidens lærere skal lære. Neste generasjon lærere vil få mer forskningsbasert kunnskap, mer faglig fordypning og ikke minst  – mer praksis før de skal ut i jobb. Lærere på barnetrinnet blir eksperter på begynneropplæring, og skal ta deler av praksisen sin i barnehage. Lærere på 5. til 10. trinn skal ha fordypning i to til tre skolefag – og kan ta deler av praksisen i videregående skole.

Allerede i år blir karakterkravet for å komme inn på lærerutdanningen skjerpet. For å starte på en grunnskolelærerutdanning må du nå ha karakteren 4 i matematikk. Sammen med en femårig mastergrad vil dette være med på å heve statusen til læreryrket. En masterutdanning vil gi oss faglig sterke lærere som kan analysere egen praksis og tenke vitenskapelig om den. Og lærere som har de nødvendige verktøyene for å sikre at den opplæringen de gir elevene, faktisk virker.

Hvis vi mener alvor med å skape fremtidens kunnskapssamfunn må vi skape en skole der elevene lærer mer. Da må vi utdanne de lærerne Norge trenger i fremtiden. De lærerne som kan bidra til at våre barn og barnebarn ikke bare greier å henge med på den teknologiske utviklingen, men blir i stand til å lede den.