Barn må også få rett til spisepause på skolen

Halvparten av skoleelevene får ikke den matpausen de trenger. Dette må lovreguleres, slik at de får en klar rettighet til mat i løpet av en lang skoledag, skriver Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen.  Foto: PRESSEFOTO

meninger

Da regjeringen presenterte sin nye nasjonale kostholdsplan forrige uke, fastslo de at god tid til å spise er grunnleggende for å sikre at elever får i seg den maten de trenger. Samtidig viser planen at under halvparten av grunnskolebarna får de 20 minuttene som er anbefalt for at de skal rekke å spise matpakka si.

Når hele åtte statsråder legger fram en plan for å bedre befolkningens kosthold, legges lista høyt. Planen har målsettinger som å bidra til å redusere sosiale forskjeller, fremme utvikling av sunne og trygge matvaner, og fremme gode måltider og matordninger i skolen.

Da er det vanskelig å forstå hvorfor ikke statsrådene tar i bruk de effektive virkemidlene de har til rådighet for å sikre barna retten til hensiktsmessige spisepauser.

Skolen er en unik arena for å nå fram til alle barn, både de som har sunne vaner og de som ikke har det. Levevaner som dannes tidlig varer, og i skolen har vi som samfunn mulighet for å legge til rette for at flest mulig skal kunne danne slike gode vaner. Men først og fremst er spisepausen et absolutt nødvendig tiltak for trivsel og godt læringsmiljø. Skoledagen er lang, og alle barn trenger en rolig matpause.

Kostholdsplanen gir dessverre ingen løfter om snarlige og effektive virkemidler for å sikre barn rett til spisepause på barns premisser, slik voksne arbeidstakere har. Vi mener 20 minutter spisepause bør reguleres i Opplæringsloven, slik at barn får en rettighet og skoleeierne en plikt. Det er ingen gode grunner til å utsette en slik beslutning. Milde oppfordringer er ikke nok for å sikre barna denne helt grunnleggende rettigheten.