MENINGER:

4H blir hardest rammet

Regjeringa kutter i støtteordninger for organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk.

Troms Senterparti v/fylkesleder Svein O Leiros. 

meninger

Troms Senterparti ser med bekymring på at regjeringen foreslår å kutte hele støtteordningen til organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk, dette forslaget betyr at 4H får 7,1 millioner mindre.

4H er den organisasjonen som bli hardest rammet av dette kuttet.

Historisk har 4H hatt et nært og godt samarbeid med landbruksdepartementet og fylkesmannen sin landbruksavdeling der begge parter har fått mye igjen for samarbeidet. 4H er gjennom sine 17 aktive klubber, 250 medlemmer og fire 4H-gårder i Troms en av de største og viktigste aktørene som driver med opplysningsarbeid for sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling. 4H når ut med budskapet på en måte som departementet selv ikke har mulighet til. Til gjengjeld har 4H fått støtte til å kunne ha ansatteressurser i alle landets fylker som legger til rette for barn og ungdoms deltagelse og engasjement. 

Gjennom dette samarbeidet har 4H fått et konkret samfunnsoppdrag, der de blant annet jobber med rekruttering til utdanninger knyttet til naturbruk og lokale ressurser. De gir også barn og unge opplæring i entreprenørskap og viser de mulighetene i den grønne næringa og viktigheten av sunn mat.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale snakker varmt om rekruttering og satsing på landbruksnæringa men legger nå opp til et dramatisk kutt for alle de organisasjonene som faktisk jobber hver dag for å få barn og unge til å bli opptatt av sunn mat og grønn næringsvirksomhet.

I begrunnelsen for hvorfor de legger opp til å kutte hele Post 1138 Støtte til organisasjoner står det i statsbudsjettet «Drifta av frivillige organisasjonar bør skje sjølvstendig, og ikkje vere avhengig av årlege statlege overføringar. Landbruks- og matdepartementet legg difor opp til å avvikle ordninga.»

Troms Senterparti ser med stor bekymring for dette kuttet på vegne av fremtiden til landbruket og den gode grasrotaktivitenten i 4H.  Alle organisasjonene som er foreslått kuttet har en samfunnsoppgave som er å skape engasjement i befolkningen for sunn mat, norske næringer, miljø, landbruk og skognæringa.

For Troms 4H sine 250 medlemmer vil det få konsekvenser. Det kan føre til redusert bemanning, mindre støtte til aktiviteter og dyrere kontingent.