MENINGER:

Rekordmange får læreplass

Norge trenger flere fagarbeidere og den siste utviklingen gir grunn til å glede oss for nå får rekordmange læreplass. I Troms har 828 fått læreplass i 2017. Vi ser at målrettet arbeid ute i fylkene sammen med regjeringens satsing på yrkesfag gir resultater.

Av 39.873 lærlinger og 2.023 lærekandidater i videregående opplæring var kun 29 prosent kvinner. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix 

HØYRE: Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H), 1.nestleder i utdannings- og forskningskomiteen.  Foto: JOHANNE P. ELVESTAD

meninger

Hvert år står alt for mange elever klare for lære uten læreplass. Derfor er det gledelig at det i 2017 er skaffet flere læreplasser i Troms, enn det ble gjort i 2016. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. 

Det å sikre flere læreplasser er en viktig del av regjeringens store satsing på yrkesfag. Vi har satt i gang flere tiltak som skal gjøre det enklere for bedrifter å ta inn lærlinger. Blant annet stiller vi nå krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, vi har økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, vi har innført en nasjonal merkeordning for lærebedrifter og vi har fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe flere læreplasser.

Troms har gjort en god jobb med å skaffe læreplasser. Samtidig må vi erkjenne at for mange fortsatt ikke får læreplass. Vi har alle et ansvar for å sikre at fremtidens arbeidskraft og at elever som tar yrkesfag får muligheten til å fullføre utdanningen sin. 

Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Skal vi møte veksten og potensialet i Nord-Norge trenger vi mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. Da må flere bedrifter ta sin del av ansvaret. Jeg håper derfor vi ser enda flere bedrifter i Troms som tar inn lærlinger i 2018.