Vi ber administrasjonen avslutte saken

Uttalelse fra Skjervøy Høyre om brøytesaken på Skjervøy.

MÅ FØLGE OPP: Skjervøy Høyre mener kommunestyrets vedtak i brøytesaken nå må følges opp av administrasjonen i Skjervøy kommune.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

meninger

Det er sterkt å beklage at administrasjon i Skjervøy kommune har behandlet brøytesaken svært uprofesjonelt. Dette har bidratt til et negativt omdømme for kommunen.

Å bruke et år på å få avgjort hvem som skal brøyte på Skjervøy tettsted forteller det meste. Nå er nesten hele vintersesongen over og saken er fortsatt ikke avklart. Vinteren er gått på reserveløsninger i mangel på handlekraft i administrasjonen. Skjervøy Høyre mener tildelingen skal være ut fra laveste pris, noe som også ble fastslått i kommunestyret 17. januar. Det må være enkelt å finne ut av det.

Skjervøy Høyre vil påpeke at dette ikke er en sak mot noen av tilbyderne og vil samtidig nevne at firmaet som har gjennomført brøytingen de siste årene har utført arbeidet på en glimrende måte.

Vi ber administrasjon følge opp vedtaket fra kommunestyret og avslutte saken ved å inngå kontrakt ut fra tilbudet med lavest pris.