MENINGER:

Nord-Troms er mulighetenes region

Svein O. Leiros mener vi alle har et ansvar for å framsnakke regionen.

Svein O. Leiros, ordfører i Kåfjord kommune og regionrådsleder for Nord-Troms Regionråd.  Foto: ARKIV

La oss løfte opp noen av gode historiene, og minne hverandre på hva vi, folket, her i Nord-Troms har gjennomført.

meninger

Vi har alle et ansvar for i større grad å framsnakke «Nord-Troms region», vår egen «mulighetens region». Fortelle og snakke om de gode historiene som skapes hver dag enten det er i Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa eller Kvænangen. La oss løfte opp noen av gode historiene, og minne hverandre på hva vi, folket, her i Nord-Troms har gjennomført.

Nord-Troms har bygget opp en solid kompetanse når det gjelder havbruk.  60 % av all sjømat i Troms produseres på Skjervøy.

Vi har et landbruk som har fått et godt kvalitetsstempel langt utenfor regionens grenser, våre bønder vinner priser etter priser for sin produksjon av kvalitetsmat.


Når skal man komme på banen gjennom handling og ikke bare ord?

I Nordreisa har det de siste årene oppstått mange bedrifter som er opptatt av å formidle kvensk språk og kultur, ikke minst rettet mot reiseliv. Hva har Vadsø kommune gjort for å få slike bedrifter etablert?

 

Visit Lyngenfjord har fått stempel som bærekraftig reisemål etter at kommunene rundt Lyngenfjorden hadde klokketro på at det var helt rett å danne et interkommunalt Visit selskap. Initiativet kom fra tidligere ordfører Sigmund Steinnes, og nå er også Skjervøy og Nordreisa med. Der var vi framsynt og så at reiselivet var den mest økende næringen fremover.

Lærlingeløfte i Nord Troms, der 4 nordligste kommunene pr dato har stilt opp med 49 lærlingplasser tilsammen.  Vekslingmodellen er alfa og omega for at lærlingeløftet ved Nord-Troms videregående har blitt den suksessen den er.

Vi har et studiesenter som er finansiert og betalt av kommunene og fylkeskommunen, når finansieringa burde være et statlig ansvar. Verdien i dette samarbeidet er at hele 90 % av studentene forblir i regionen.

Da Nord Troms regionråd for 20 år sia, så var det ungdommen man ønsket å satse på. I dag står ungdomssatsinga i Nord Troms som en bauta og er et eksempel, ikke bare for andre regioner i Troms og Finnmark, men også landet forøvrig. Sitatet «dokker gjør en fantastisk jobb i region» står skrevet på «stjernehimmelen».


MENINGER:

Ubegripelig farlige tunneler hvor det skapes høye verdier. - Bygg bro!

Ubegripelig farlige og dårlige tunneler der hvor det skapes ubegripelig høye verdier.

 

Vi har idrettsutøver som er verdensmester i kickboksing, skiløper som har vunnet Vasaloppet og birken. Utøverere som hevder seg innen skyting, scootercross, langrenn, takwondo, skihopper med aner fra vår region, vi har en god bredde og rektruttering både innenfor individuell- og lagidrett. Alle våre utøvere er gode kulturbærere på lik linje med f.eks Violet Road og Aggy. En region som setter kulturlivet fremst i panna med en rekke festivaler der blant annet Riddu Riddu er av internasjonalt format.

Et industrieventyr på Furuflaten som er heilt unik innen plast og Cinderella toalett, og Agva Ren bygger opp kompetanse innenfor bruk av avfall fra oppdrettsnæringa.

.......og slik kunne vi ha fortsatt, ungt entreprenørskap, reiseliv,hoppide, helse, oppvekst, kultur,  trestammers møter, samt en rekke andre områder.

Derfor er også den omorganiseringa som gjøres nå i Nord-Troms regionråd en nødvendighet. 24. April er det innkalt til et representantskapsmøte på Senter for Nordlige folk hvor den nye avtalen for samarbeid skal spikres og forankres i det nye representantskapet. Alle 6 kommunene har bestemt at representantskapet skal være formannskapene i de enkelte kommunene.

Nord-Troms er der hvor vi trekker lasset i lag!