UTTALELSE:

Krever at den sivile stillingen blir på Skjervøy

Uttalelse fra Skjervøy Høyre vedrørende flytting av sivil stilling ved Skjervøy lensmannskontor.
meninger

Skjervøy Høyre har jobbet aktivt for å beholde Skjervøy lensmannskontor siden 2015.

Dette fordi lensmannskontoret har den reelle kontaktflaten med publikum og kjenner lokalmiljøet. Det er viktig at det er politi der folk bor. Dette mente vi var viktig for å bekjempe vold i nære relasjoner og for å forebygge kriminalitet.


Krav om nærpoliti kan få flertall på Stortinget

Politikontoret på blant annet Skjervøy kan få en håndsrekning fra justiskomiteen nå.

 

Skjervøy Høyre var derfor svært fornøyd med beslutningen om at Skjervøy lensmannskontor skulle bestå.

Men et fullverdig lensmannskontor består også av sivile stillinger som har en viktig funksjon. De bidrar bl.a. til at lensmannskontoret er åpent på dagtid hvor publikum kan ta kontakt med sine problemstillinger.

Den sivile stillingen på Skjervøy lensmannskontor utfører en viktig rolle som bl.a. namsmann og innehar stor lokal kunnskap. Vedkommende utfører et arbeid Skjervøy kommune er godt fornøyd med og som er svært viktig.

Skjervøy Høyre er derfor svært skuffet over at nevnte stilling skal overflyttes til regionkontoret på Storslett. Det vil til de grader svekke Skjervøy lensmannskontor som et funksjonelt lensmannskontor for innbyggerne i Skjervøy.

Skjervøy Høyre er sterkt i mot dette og krever at den sivile stillingen fortsatt skal ha sitt arbeidssted i Skjervøy lensmannskontor. Noe annet vil bety at vi reelt sett ikke har noe lensmannskontor lenger i Skjervøy kommune. Skjervøy lensmannskontor er en viktig og stabiliserende faktor i vårt samfunn.