MENINGER:

Listhaug-saka til ettertanke

  Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold

meninger

Skrevet av: Oddmar Mathiassen (Senja KrF).

Sylvi Listhaug (FrP) valgte å gå av som justisminister. Et flertall i Stortinget stod bak et mistillitsforslag mot henne for brudd på de rammereglene som gjelder for medlemmer av kongens råd. At ho umiddelbart etter avgang som "lovminister" omtalte Stortinget som en søndagsskole, forteller sitt om hennes respekt for den lovgivende makt.

Listhaug-saka aktualisererer slik litt repetisjon i samfunnslære.

Franskmannen Montesquieu er kjent for si lære om maktfordelings-prinsippet hvor makta er tredelt i en lovgivende (Stortinget), en utøvende (regjeringa) og en dømmende (domstolene). Slik er det i Norge.

Stortinget avgjør hvilken regjering som skal lede den utøvende makta (parlamentarisme).Kabinettspørsmål er et pressmiddel ei mindretalls-regjering kan bruke for å få gjennom ei sak mot stortingsflertallets vilje. Kabinettspørsmål kan også stilles som svar på mistillitsforslag mot en av statsrådene - slik det kunne ha blitt i tilfellet Listhaug

Følgende mindretalls-regjeringer etter siste verdenskrig har gått av etter at mistillitsforslag har fått flertall i Stortinget:

*  Regjeringa Gerhardsen (A) i 1963 etter gruveulykka i Kings bay. .

*  Regjeringa Willoch (H, KrF, Sp, V) blei i 1986 felt av FrP, Ap og SV på grunn av forhøya bensinavgift. Regjeringa Brundtland (Ap) overtok, men innførte den samme bensinavgifta.

*  Regjeringa Bondevik (KrF, Sp, V) blei i 2000 felt av FrP, H og Ap fordi den motsatte seg kravet om  bygging av et sterkt forurensende gasskraftverk. Statsminister Jens Stoltenberg (A) i den nye regjeringa kalte gasskraftverket "En ny månelanding", men i ettertid blei det en fiasko med milliardtap.

*  I 2018 stod et flertall i Stortinget bak et mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug i mindretalls-regjeringa Solberg (H, FrP, V), I forkant skreiv justisministeren følgende illustrert med bilde av IS-soldater på Facebook: "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet." Til dette uttalte statsminister Solberg at slike innlegg er "for konfronterende, preget av spissformuleringer og splittende. Fakta og saklighet er bedre enn karakteristikker og mistenkeliggjøring av hverandres motiver."

Ap-leder Støre spissformulerte seg slik: "Norge har en justisminister som bevisst kalkulerer og nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv den 22. juli."

Etter Listhaug-saka er det verd å merke seg hva en tenker uttrykker slik: "Verdier som tillit, respekt, menneskeverd og toleranse kan ikke vedtas i Stortinget, det må skapes og ivaretas av oss alle." KrF ønsker samarbeid for å verne om disse verdiene.