MENINGER:

Ambulansetjenesten i nord – en skandale

Hvor er ansvarlig politisk ledelse? spør Hanne Marit Bergland, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Troms i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix 

meninger

Det er helt uakseptabelt at hele Nord-Norge til tider er uten ambulansefly. Dette fordi partene ikke har fått på plass akseptable avtaler. Og fordi denne delen av tjenesten er konkurranseutsatt.

Det er i seg selv uforståelig at ambulansefly som en del av hele ambulansetjenesten ikke er et selvfølgelig tjenestetilbud for innbyggere.


Høie forsøker å løse luftambulansekrise i nord

Helseminister Bent Høie (H) reiste lørdag til Bodø og Tromsø for å rydde opp i luftambulanseberedskapen. Situasjonen er ikke under kontroll, mener overlege.

 

Ambulansefly brukes når minutter teller. I vår langstrakte landsdel er det særlig viktig at denne tjenesten er på plass til enhver tid.

Vi har allerede hørt om situasjoner der overflytting av dårlig pasient fra et sykehus til et annet ble berørt. Heldigvis gikk det bra takket være kreative og modige helsepersonell som « løste situasjonen» med helikopter. Det gikk bra også takket være gode værforhold akkurat denne dagen. Vi som bor i landsdelen vet at vær og flyforhold varierer stort.

Helsepersonell varsler om uforsvarlig tjeneste. Dette må politikere med Helseministeren ta tak i øyeblikkelig før liv går tapt. Hittil har jeg kun sett at Helseministeren trekker seg unna å gir Helse Nord oppgaven å ordne opp. Jeg opplever det som ansvarsfraskrivelse.

Det er et berettiget krav at også denne delen av akuttkjeden blir en del av den offentlige tjenesten.  Vi kan ikke godta at kritiske samfunnsfunksjoner settes ut på anbud!  Dette er en samfunnstjeneste som må fungere til enhver tid. Vi kan ikke risikere å komme i slike situasjoner flere ganger.

Min oppfordring til alle sentrale politikere er å omgjøre denne tjenesten til en del av det offentlige tjenestetilbudet.