MENINGER:

Høyre tar kampen mot arbeidslivskriminalitet

Høyre kommer fortsatt til å være vokteren for et trygt og anstendig arbeidsliv også i fremtiden, skriver Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre i Arbeids- og sosialkomiteen i dette debattinnlegget.
meninger

Det norske arbeidslivet er i hovedsak godt, trygt og velorganisert. Slik må det også være i fremtiden. Samtidig ser vi mørke skyer på himmelen. Arbeidslivskriminaliteten blir mer omfattende, grovere og sammensatt. De kriminelle finner stadig nye måter å omgå lover og regler. Høyre går derfor til kamp for å få bukt med arbeidslivskriminaliteten.


LEDER:

En varslet katastrofe

Striden rundt luftambulansetjenesten i nord er historien om en varslet skandale.

 

I regjering har Høyre opprettet sju sentre for arbeidslivskriminalitet hvor politiet, skattemyndighetene, NAV, Arbeidstilsynet og andre etater samarbeider om å ta lovbryterne. Det gir resultater. I 2017 ble 3 400 virksomheter avslørt, 481 kriminelle aktører ble fjernet fra markedet og 61 kriminelle nettverk ble tatt. Dette arbeidet skal vi styrke videre og alle etatene skal ha bekjempelse av arbeidslivskriminalitet som prioritert innsats.

Selv om Arbeiderpartiet og LO forsøker å svartmale regjeringens innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, er det på vår vakt vi har fått sentrene mot a-krim. Det er også den Høyre-styrte regjeringen som har lagt frem endringer i arbeidsmiljøloven for å få bedre definisjoner av faste og midlertidige ansettelser, samtidig som vi strammer inn reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråene. For eksempel foreslår vi å fjerne muligheten for å ansette noen fast uten garanti for lønn, såkalte nulltimerskontrakter. Dette er regler begge partene i arbeidslivet er enige om og som både ivaretar behovet for et fleksibelt arbeidsmarked og trygghet for den enkelte arbeidstaker.


Debattinnlegg:

Gratulerer med dagen til alle sykepleiere

Over hele verden feires den internasjonale sykepleierdagen 12. mai.

 

I tiden fremover skal vi styrke lovene for å gi politiet, skatteetaten og Nav de verktøyene de trenger for å bekjempe a-krim. Vi skal jobbe mer med partene i arbeidslivet og vi skal forsterke det internasjonale samarbeidet for å ta arbeidslivskriminelle som opererer på tvers av landegrensene. Arbeidstilsynet har blant annet inngått samarbeidsavtaler med sine kolleger i Litauen, Estland, Bulgaria og Polen. Snart får vi også en avtale med Romania. Norge er ikke og skal heller aldri bli et fristed for organisert arbeidslivskriminalitet. Høyre kommer fortsatt til å være vokteren for et trygt og anstendig arbeidsliv også i fremtiden.