MENINGER:

Nei til strukturering av sjarkflåten

Skjervøy SV krever at fiskeressursene skal være et felleseie, skriver Johnny Sjøberg og Ingrid Lønhaug i Skjervøy SV i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

meninger

Det må grunnlovsfestes at de viltlevende ressursene i havet tilhører folket langs kysten. Skjervøy SV vil at det skal legges til rette for kystfiskeflåten, slik at bosettingen opprettholdes langs kysten hvor våre fornybare ressurser finnes. Sjarkfiskeflåten har i den forbindelse en avgjørende betydning.

En politikk for ytterligere sammenslåing av kvoter på færre hender som fører til økt privatisering og salg av våre fiskerettigheter ut av regionen, er helt uakseptabelt. Skjervøy SV mener at regjering og Storting skal tilrettelegge fiskeripolitikken slik at vi får en forutsigbar helårlig leveranse til landindustrien. En industri som ved hjelp av ny teknologi må ha som målsetting å utnytte hele fisken til leveranse av ferske råvarer og varierte produkter i markedet.

Skjervøy SV ser på fiskeriene som fremtidsretta næringer som også ungdom skal kunne søke seg til. Da må det ikke føres en politikk som utestenger unge, eller setter dem i en livslang gjeld for å kunne etablere seg. Dette krever forutsigbarhet, tilrettelegging og samfunnsøkonomisk planlegging. Ikke spekulasjon og profitt beregnet for å tilfredsstille noen få.

Kysten vår har ikke en sjark å miste!