MENINGER:

Vi gjør det enklere å ta utdanning og være i jobb samtidig

Nå innføres fagbrev på jobb som en fast ordning. Det er en viktig anerkjennelse av praktisk arbeidserfaring, som vi i Frp lenge har kjempet for, skriver Roy Steffensen (Frp) i dette debattinnlegget.

Roy Steffensen (Frp). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix 

meninger

Fremtidig velstand og verdiskaping avhenger av at vi får flere til å stå lenger i jobb. Vi ser nå at stadige endringer i arbeidslivet gjør at arbeidsstokken trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Derfor gjør vi det lettere å ta utdanning og være i jobb samtidig. Her er fagbrev på jobb et godt og praktisk virkemiddel. Med gode etterutdannelsesmuligheter kan mange tilegne seg ny kunnskap, eller tilpasse kunnskapen sin til nye arbeidsområder.


Norske barn fortjener verdens beste skole 

Det skal de få med Frp i regjering, skriver Roy Steffensen.

 

Vi vet at det i dag er mange som står som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Nå blir det enklere for dem å ta de fag- og svennebrevene de allerede nesten er kvalifisert for. Dette er både en anerkjennelse av praktisk arbeidserfaring, og et tiltak som vil gjøre det enklere å ta ytterligere etter- og videreutdanning som fagarbeider.


Flere velger yrkesfag

Vi har bidratt til et yrkesfagløft, skriver Roy Steffensen.