KOMMENTAR:

La oss ikke være det mørke bygdesamfunnet de beskrev på radio

«Det går an å være uenige uten å hetse, og det er mulig å respektere hverandre på tross av forskjellige livssyn».

Nordreisa kan få en kvinnelig prest for første gang i historien.   Foto: arkiv

Mye er gjort om du bare trekker pusten tre ganger før du slenger ut en kommentar på Facebook.

meninger

Nordreisa og Nord-Troms har de siste dagene fått mye negativ oppmerksomhet. Bakgrunnen er selvfølgelig den pågående debatten - skal vi, eller skal vi ikke la kvinner preke i kirka.

Avgjørelsen skal bispedømmerådet ta allerede fredag. På søkerlista med tre navn finner vi én kvinne. En historisk kvinne, som ikke bare var den første kvinnen til å ordineres i Nordreisa kirke, men som også er den første kvinnen som i det hele tatt søker på jobb i samme kirke.

Personlig mener jeg at tiden ikke bare er moden, men overmoden, for å ansette en kvinnelig prest i regionen vår. Det er 50 år siden Den Norske Kirke åpnet døra for kvinnelige prester - og i Nord-Troms bør man gjøre det samme. Gitt at den kvinnelige søkeren faktisk er den beste kandidaten.

For meg er dette en prinsippsak. Vi lever i 2019 - kvinner kan gjøre alt det menn kan, og vel så det. For andre er det ikke like enkelt. Til syvende og sist handler det om å respektere hverandres meninger. Vi trenger ikke være enige om alt - bare tenk så kjedelig livet hadde vært om det var tilfelle.

Debatten om kvinnelige prester, som ifølge de fleste hører fortiden til, var oppe på det populære radioprogrammet P3morgen. Programlederne antok at den kvinnelige søkeren ikke var fra bygda, og at hun umulig kunne ha noe lyst å flytte hit nå. “Et mørkt bygdesamfunn”, var ordene som ble brukt.

Nordreisa er langt ifra et mørkt bygdesamfunn. Det vet alle vi som bor her, alle nordtromsinger, og alle som har tilbrakt tid her. Tvert imot er Nordreisa en fargerik bygd, fylt med positive, tolerante og inkluderende mennesker.

Det vises bare ikke alltid like godt på Facebook.

I kommentarfeltene diskuteres saken med sterke ord fra begge sider. Vi har i dag måtte slette flere kommentarer fra facebooksiden vår, fordi utsagnene gikk over i angrep både på enkeltpersoner og en gruppe mennesker. Som min redaktør så passende skrev det: “Mange ser ut til å glemme at gjennom å være voldsomme i sine karakteristikker, så fremstår de langt mer mørke enn dem de forsøker å beskrive”.

La oss ikke være det mørke bygdesamfunnet de beskrev på radioen. Det går an å være uenige uten å hetse, og det er mulig å respektere hverandre på tross av forskjellige livssyn. Mye er gjort om du bare trekker pusten tre ganger før du slenger ut en kommentar på Facebook.