MENINGER:

Vi forventer at ordfører gjør noe med kommunikasjonen

«De som kommer dårligst ut av dette er innbyggerne i Kvænangen.»

Geir Olsen (H)  Foto: Isabell Haug

meninger

I dagene før kommunestyremøte tirsdag den 8. desember, så hadde Kvænangen Høyre og ordfører Mevik en diskusjon i Framtid i Nord om informasjon og kommunikasjon i Kvænangen kommune. Der ble vi enige om at informasjon ut fra kommunen ikke er bra nok og at noe måtte gjøres, ordfører utfordret til og med Høyre om å komme med konkrete forslag til kommunestyremøte.

Dagen før kommunestyremøte så sjekket jeg postlistene til kommunen, den siste oppdateringen var for 25. november, altså for to uker siden. Under selve møtet, så gjentar ordfører at informasjon og kommunikasjon fra kommunen er for dårlig og som vanlig så fraskriver ordfører seg alt ansvar og skyver det over på administrasjon. Sjekker man postlistene så er det ingen korrespondanse registrert hverken ut eller inn fra kontoret til ordfører.

Under debatten av informasjon og kommunikasjon, som ble debattert under behandlingen av budsjett og økonomiplan, så la vi i Høyre/Frp inn et konkret tilleggsforslag som innebar tre ting:

  • Utarbeide og foreta en brukerundersøkelse (alle innbyggerne i Kvænangen)
  • Servicekontoret får en stillingsinstruks for sosiale medier
  • Ha medarbeidersamtaler med servicekontoret – med fokus på informasjon

Ap og Bygdelista kom ikke med et eget forslag til hvordan de ønsker å forbedre den alvorlige situasjonen som kommunen er i nå.

Forslaget fra Høyre/FrP fikk dessverre ikke flertall og ble ikke tatt med videre.

Vi i Kvænangen Høyre forventer nå når forslaget vårt ikke fikk flertall at ordfører gjør noe med informasjon og kommunikasjon ut fra kommunen. Vi oppfordrer ordfører til å begynne med å legge ut postlistene med korrespondansen fra ordførerkontoret. Han bedyrer jo at Ap ikke er en lukket sirkel, selv om opplysninger om oppsigelse fra en etatleder ikke var gitt til andre enn medlemmer av Ap.

De som kommer dårligst ut av dette er innbyggerne i Kvænangen. Høyre understreket i vårt innlegg i kommunestyret at det er nå vi må ta innbyggerne på alvor, at vi må lytte til dem slik at de føler seg verdsatt. Hvilke tiltak kommer ordfører Mevik til å gjøre for å vise at han tar Kvænangens innbyggere på alvor?

Vi vil følge med og vi i Høyre vil ikke gi oss før informasjon og kommunikasjon kommer opp på et tilfredsstillende nivå.