MENINGER:

Det glemte valget - Sametingsvalget

Anja Johnsen Thonhaugen opplevde at elver ikke visste om sametingsvalget eller sametinget når hun besøkte Nord-Troms videregående skole.

Anja Johnsen Thonhaugen, 3. kandidat Nordre Valgkrets for NSR  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

meninger

Fredag 27. august var det duket for skolevalg på Nord-Troms vgs i Nordreisa. NSR (Norske Samers Riksforbund) deltok kun på valgtorg da det ikke var lagt opp til debatt for Sametingsvalget. På valgtorget i dialog med ungdommer fikk vi mange overraskende tilbakemeldinger: flere visste ikke om Sametinget eller om Sametingsvalget. Flere spurte også hvorfor vi ikke var inne på debatten. Akkurat det har vi også reagert på og tenker vi må løfte frem for å forbedre ved senere skolevalg.

Planleggingen rundt skolevalget i Nordreisa startet fra vår side 18. august da vi mottok informasjon om skolevalgene fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Informasjon om skolevalgene skulle egentlig gå ut før sommeren, men kom ikke til NSR før 18. august. 27 august skulle det være skolevalg ved Nord-Troms VGS i Nordreisa. Vi begynte planlegging umiddelbart og spurte om vi kunne delta på både debatt og valgtorg. Svaret vi fikk fra fylkeskommunen var: koordiner direkte med skolen. I direkte dialog med skolen fikk vi beskjed om at vi kunne delta på valgtorg, men at dessverre hadde ikke fylkeskommunen lagt opp til noe debatt for sametingsvalget. Den ene pekte på den andre, og det resulterte raskt i at sametingsvalget og informasjon om dette utgikk, til stor skuffelse for både oss som samisk parti og ungdommen.

Det å arrangere en debatt kan vi skjønne trengs tid for å planlegge og koordinere, men at all informasjon om Sametingsvalget dermed utgår ovenfor elevene, det er svært uheldig. Det er spesielt uheldig i en kommune som ligger i samisk område og på en skole som er en samisk ressursskole. Det er så utrolig viktig at vi slutter å «glemme/nedprioritere» det samiske. Det har med aksept, respekt og identitetsfølelse å gjøre. På spørsmål fra meg til to elever på valgtorget i Nordreisa om hva som var viktigst for dem mtp det samiske fikk jeg også høre: «vi vil at det skal bli slutt på samehets». Jeg tenker at opplysning og kunnskap om det samiske kan være ett virkemiddel mot hets og uvitenhet, men da kan det ikke glemmes/nedprioriteres i tide og utide. Så da spør vi skole og fylkeskommune: når ungdommen spør hvorfor det ikke ble sametingsdebatt eller noe informasjon om det - hva skal vi svare? Ble det nedprioritert? Glemt? Var det lettvint å droppe?

Som forslag til løsning anbefaler vi at det nedsettes rutiner for skolevalg i Troms og Finnmark fylkeskommune som fastsetter at alle skolevalgene skal ha enten informasjon om, eller debatt for, Sametingsvalget i tillegg til Stortingsvalget. Det vil også være viktig å starte planlegging og koordinering av skolevalgene tidligere.