MENINGER:

Samers rett til god psykisk helse

Alle har rett til en kulturell identitet. Men alle har også rett til hjelp så de kan opprettholde en god psykisk helse. Det er storsamfunnets oppgave å få disse to til å fungere sammen, skriver innleggsforfatterne.

TRAUMER: Forekomsten av traumer, påført etter årelang diskriminsering, er høy i den samiske kulturen, skriver innleggsforfatterne.  

meninger

I den samiske kulturen snakkes det for lite om psykiske problemer, overgrep og rus, og mange som trenger psykisk helsehjelp unngår å be om det. Samiske ungdommer som søker hjelp opplever for ofte en psykisk helsetjeneste som ikke forstår bakenforliggende kulturelle årsakssammenhenger.