Det er for store forskjeller, og vi har flere utfordringer foran oss. Mange blir stående utenfor arbeidslivet, faller mellom stolene i systemene våre, får ikke delta og blir holdt tilbake. Slik kan vi ikke ha det.

For å skape et bærekraftig velferdssamfunn må vi hjelpe alle med arbeidsevne som står utenfor inn i arbeidslivet. Blant innvandrere er innsatsen vi gjør spesielt viktig. Derfor har kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner varslet store endringer gjennom et integreringsløft.

Integreringsløftet handler grovt sett om fire ting:

1. Kunnskap. Innvandrere som skal bo og leve i Norge må snakke godt norsk. Vi skal stille tydeligere krav til kommunene som har ansvaret for introduksjonsprogrammet og til hver enkelt. Man må kort og godt lære norsk og få muligheten til å lære norsk.

2.  Jobb. Flere må få fagbrev og formell kvalifisering, i stedet for å bli sendt på en meningsløs runddans av NAV-kurs. Det vil gi innvandrere den kompetansen det norske arbeidslivet etterspør, slik at de kan komme i jobb og bli værende i jobb.

3. Hverdagsintegrering. Vi som er vokst opp i Norge må ta med våre nye naboer på det som skjer i nærmiljøet. Innvandrere må få bli en del av store og små felleskap i det norske samfunnet, i idretten, i nabolaget og i lokalsamfunnet.

4. Negativ sosial kontroll. Alle som lever i Norge, skal kunne leve frie liv, og forfølge sine egne drømmer uten tvang eller negativ sosial kontroll. Vi skal følge opp handlingsplanen mot negativ sosial kontroll og vurdere strengere sanksjoner mot de som utøver vold og tvang.

De som kommer til Norge, uansett grunn, har et ønske om å skape noe for seg og sin familie. Vi må gi dem en mulighet til å stå på egne bein.