De høye fraktprisene på Kvænangsruta har vært og er fortsatt en stor utfordring for næring og befolkning i ytre Kvænangen. Politikere, næringsaktører og andre, har ved flere anledninger påpekt dette i blant annet avisinnlegg.

Brev er også blitt sendt til ministre og fylkespolitikere, det uten å få konstruktive tilbakemeldinger. Gratis ferge er blitt innført flere steder i landet, også der andre alternativ for å komme til og fra er mulig.

Der hurtigbåter med lastekapasitet er eneste alternativ for å kunne drive næring og komme til og fra, er prisene for sending av gods ute av alle proposisjoner.

Eksemplene er mange og er synliggjort tidligere. Jeg vil her nevne to:

* 500 kg matvarer til Seglvik koster kr.  2200 i frakt, 180 kg gods til Spildra kr. 600.

* I ytre Kvænangen er "M. S. Kvænangen" LIVSNERVEN. Kun den gjør at en kan leve og bo der.

Vi har ikke andre alternativ!

Etter alle henvendelser til fylkespolitikere og politikere sentralt, har det vært ingen eller liten vilje til å få slike båter som blant annet server Kvænangen, under samme ordning som fergene.

For oss som bor her, oppfattes dette som å fraskrive seg ansvar for bosetting i distriktene og som  en villet avfolkningspolitikk. Dette kan også oppfattes som forskjellsbehandling.

Det er på tide at ansvarlige myndigheter tar dette på alvor, om man mener noe med å ta hele landet i bruk. Gode ord i festtaler hjelper ikke her. Disse må konverteres til praktisk politikk, til beste for steder der  båten er eneste framkomsmiddel.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no