Den offentlige tannhelsetjenesten klarer ikke, med dagens kapasitet, å løse samfunnets behov for tannhelsetjenester i distriktene. Kommersielle helse-krefter viser liten interesse for å etablere seg i distriktene,- til det er markedet for lite. I distriktene er det derfor den offentlige helsetjenesten som er alternativet for hele befolkningen. Dette gjelder også for tannhelse. Når store deler av befolkningen i Nord- Troms må bruke en hel dag for å få utført nødvendig og enkel tannbehandling, påvirker det regionen negativt både med tanke på produktivitet, samfunnsutvikling og bosetting.

Over en lang periode har situasjonen vært sånn at den voksne befolkningen i Nord-Troms ikke får time hos tannhelsetjenesten i regionen, hverken for viktig oppfølging av tannproblemer eller for enkel forbyggende behandling og kontroll. Årsaken er ledige stillinger i distriktene som fører til dårligere kapasitet. I tillegg er der et marked i Nord-Troms som skulle tilsi plass til inntil to private tannleger uten at der finnes private initiativer til etablering.

Troms SV mener det er behov for umiddelbart å bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten i hele regionen, og sikre økt kapasitet i den fylkeskommunale tjenesten.

Som følge av budsjettforhandlingene i 2023 fikk SV gjennom at personer opp til og med 24 år skal få tilbud om behandling i den offentlige tannhelsetjenesten, og at det skal gis 75 prosent av avslag på prisen på behandling til denne gruppen. Dette innebærer et ytterligere press på den den offentlige tannhelsetjenesten også i Troms. Troms fylke må derfor prioritere flere midler til rekruttering og styrkning av det offentlige tannhelsetilbudet. Slik situasjonen er nå taper bedriftene flere dagsverk på at folk må ta fri fra jobb en hel dag for å kunne få utført nødvendig tannpleie for en god tannhelse, og innbyggerne får økte utgifter til tannbehandling.

I en tid der flere og flere mennesker opplever belastningen av den økonomiske situasjonen i verden med økte renter og priser så blir denne ordningen dermed lett en for stor økonomisk belastning for enkeltmenneskene som må oppsøke tannlegen. Arbeidsmiljøloven gir ingen rett til fri for å dra til lege, eller tannlege, noe som innebærer at dette må gjøres i fritida med mindre arbeidsplassen har tariffavtale.

Og selv om bedriften har tariffavtale så har ikke alle velferdspermisjonsrettigheter gjennom tariffavtalene som gir rett til fri med lønn.

For en butikkansatt typisk uten rett til velferdspermisjon med lønn innebærer en fridag for å dra til tannlegen om lag 1695,- kr i tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg kommer reiseutgiftene til tannlegen og kostander til mat. Tannbehandling gir ingen rett til reisedekning gjennom pasientreiser da tannhelsebehandling kun unntaksvis dekkes av det offentlige.

Dette medfører en økonomisk og menneskelig belastning for folk i distriktene som kan føre til at man velger bort nødvendig tannbehandling.

SV har levert på tannhelse i stortinget. For Troms SV er det en viktig målsetning å sikre et godt tannbehandlingstilbud til hele befolkningen i Troms.

Siv Elin Hansen

4.kandidat Troms Sv, fylkestingsvalg.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no