I vår vakre kommune Skjervøy, er det en glede å se hvordan fellesskapet blomstrer og hvordan våre barn og unge trives. Samtidig må vi huske at for å sikre en fremtid for våre unge, er det avgjørende å sette søkelys på kvalitet i skolen og et velfungerende fellesskap. Dette er faktorer som går hånd i hånd, og legger grunnlaget for en god samfunnsutvikling.

Skolen er en del av hjertet i ethvert samfunn. Den gir våre barn kunnskap og verdifull læring om samarbeid, respekt og ansvar. Vi må derfor investere tid, penger og ressurser til å forbedre kvaliteten i skolen. Dette inkluderer gode lokaler, læringsmiljø, lærernes kompetanse og muligheter til å differansiere undervisningen for den enkelte elev. Da unger ikke er A4, der noen liker teoretisk kunnskap imens andre blomstrer under praktisk læring. Og ikke minst må det også være tilgang til ulikt undervisningsmateriell. I dag har vi en barneskole som er moden for utskifting, vi i Rødt Skjervøy ønsker å bygge en ny moderne skole, som både er bærekraftig og utgjevner forskjeller med blandt annet leksefri skole og gratis skolemat. Når våre barn får en god start på læring, legger vi grunnlaget for at de kan realisere sitt fulle potensial og bli aktive deltakere i samfunnet.

Samtidig er et velfungerende fellesskap avgjørende for trivsel og livskvalitet. Vi i Skjervøy er heldige som har et godt fellesskap, der ulike partier kan stå side om side i en heftig valgkamp, men vi må ikke ta det for gitt. Vi må kontinuerlig jobbe med å inkludere alle innbyggere, uavhengig av bakgrunn, alder, etnisitet og legning. Dette kan gjøres gjennom å oppmuntre til frivillig arbeid, kulturelle arrangementer og sosiale initiativer som binder oss sammen. Et velfungerende fellesskap skaper ikke bare en varm atmosfære, men også en plattform hvor nye ideer og perspektiver kan blomstre.

Støtt Rødt Skjervøy for å forbedre kvaliteten i skolen og styrke fellesskapet. Gjennom å prioritere disse viktige områdene, kan vi sammen bygge en lysere fremtid for våre barn og skape et samfunn av mangfold vi alle kan være stolte av.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no