Beitedyr foran rovdyr

illustrasjonsfoto Foto: Trond Sandnes