Det er Frps utgangspunkt i vårt syn på pensjon, og er grunnen til at vi stemte mot pensjonsreformen i 2011, og at vi nå har brutt forhandlingene om et nytt pensjonssystem. Det er uaktuelt for oss å støtte et pensjonssystem som straffer de som har minst.

Frp var det eneste partiet som stemte mot pensjonsreformen i 2011. Premisset for reformen var sterkt svekkede statsfinanser. Det har ikke slått til, og det er ikke noe tilsier at de vil bli svekket de neste tiårene. Det er verdt å minne på at vi har et oljefond på over 16 000 milliarder som er alle nordmenn sin sparekonto, hvis det ikke sløses bort av politikere som ikke evner å prioritere

For det det mangler ikke på vilje til å bruke titalls milliarder på symbolske klimatiltak, der effekten er minimal. Også penger til bistand øker år for år, uten at de andre partiene er villig til å ta innover seg at ordinær bistand sjelden bidrar til å heve levestandarden i landene som mottar bistanden. Men når man skal betale tilbake pengene til pensjonister som har jobbet et langt liv, da skal man holde igjen.

Vi må heller se på hvordan vi kan øke yrkesdeltakelsen blant gruppene som står utenfor arbeidslivet i dag. Noen begrunnet, andre trenger hjelp og tilpasning for å bli en del av arbeidslivet. Det å få flere til å bidra på «spleiselaget» er viktigere enn å skvise mer ut av de som allerede står der.

Levealdersjustering, som nå regjeringen foreslår, betyr i bunn og grunn at staten tvinger deg til å jobbe lengre for å kunne få en pensjon det er mulig å leve av. Den følger levealdersutviklingen, og vil øke med et år ekstra i jobb, for hvert tiende år. Enkelt forklart betyr det at de som er født på 1990-tallet, må jobbe til de er 70 år for å få like gode pensjonsrettigheter som det er i dag. Frp vil legge til rette for at flere kan jobbe lenger, men vi vil ikke straffe dem som ikke kan stå så lenge i arbeidslivet.

Dagfinn Olsen (Frp) Foto: Fremskrittspartiet

Minstepensjonistene fortjener en pensjon det er mulig å leve av, og det er skammelig at minstepensjonen i et av verdens rikeste land fortsatt er langt unna EUs fattigdomsgrense. En anstendig minstepensjon har hele tiden vært en forutsetning for Frp for å bli med på et bredt forlik. Men i stedet for å øke minstepensjonen, foreslår regjeringen å øke sosialstønader og bostønader.

Man krever altså at eldre må gå med lua i hånda til Nav og be om penger, enn å la eldre få nok penger til å ha en økonomisk handlefrihet. Frp har tillit til at de eldre klarer å prioritere sine egne penger, og det er uverdig at de må be om almisser fra staten til å betale husleien.

Dessverre har Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet under forhandlingene fastholdt at pensjonistene skal være en salderingspost. Vi hadde derfor ikke noe grunnlag for å forhandle videre om en bred enighet om endringer i pensjonssystemet. Frp kan ikke stå inne for et system som i stor grad viderefører den usosiale pensjonsreformen fra 2011.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no