Hvordan skal vi få unge mennesker til å engasjere seg i politikk? Hvordan skal vi få ungdommen til å bry seg, stemme og delta i den offentlige debatten? Hva skal til for at unge mennesker bruker stemmeretten?

Dette er sentrale spørsmål som mange voksne politikere har spurt, både seg selv og andre. Og oftest er svaret at, vi må ta de unge på alvor. Vi må ta de med i debatten og delta på de arenaene de er.

Derfor er det så inderlig, riv ruskende galt, det ungdommene i det regionale ungdomsrådet kom til Framtid i Nord for å meddele, denne uka. Ungdommene hadde vært på sin faste, halvårlige samling med overnatting, denne gangen i Sørkjosen. Dit bruker de alltid, som til nær sagt alle sine møter, også invitert med ordførerne i de seks kommunene.

Av de seks kom to. Og den ene dro etter halvannen time. Fire andre ordførere valgt å stå over. Og som om ikke det var nok - disse fire ga beskjed om sitt fravær samme dag eller dagen før. Og ingen sendte heller varaordfører i sitt sted.

Og det er dessverre ikke første gangen ungdomsrådet opplever at våre toppolitikere prioriterer andre ting enn framtidas folkevalgte. Tvert om later det til at det heller er mer uvanlig enn vanlig at det er ordførere på konferansene til RUST, altså ungdomsregionrådet.

Gjentatte ganger har ungdommene hatt planer og saker de ville drøfte med ordførerne. Når de ikke dukker opp, ender det opp med notater og brev som havner i kommunal saksgang, og koker bort i knapt noe.

Det er skammelig å behandle ungdomsrådet på denne måten. Skammelig og skrekkelig kortsiktig. Nord-Troms sliter med fraflytting og negative fødselstall. Mange har klødd seg i hodene og lurt på hvorfor. Svaret kan altså også ligge i hvordan vi behandler de som burde blitt her, satset her og skapt nytt liv her.

Men hvorfor skal de satse på oss, når vi ikke satser på dem?

Det er skammelig å behandle ungdomsrådet på denne måten.