Troms og Finnmark KrF tolker Regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya slik:

-        Samfunnet skal prioritere nett og ny kraft til gjennomføring av vedtaket innen 10 år, med vekt på Finnmark.

-        Dagens bundne kraftreserve på 420 MW til elektrifisering av Melkøya frigis til andre formål i region nord, med vekt på Finnmark. Her er som kjent køen av tiltak som vi trenger for å skape arbeidsplasser lang.

Vi mener Regjerings vedtak er svært betenkelig av to grunner:

1)     Det har i seg uklare premisser for å kunne lykkes. Det er ikke gitt at motstanden mot etablering av vindmølleparker på land lett lar seg overvinne. Det samme gjelder etablering av nye og parallelle kraftlinjer til allerede etablerte 420 kw linjer. Prosessene vil fort kunne ta mye lenger tid. Konsekvensene av Fosen-dommen er på heller ikke utredet. Protestene fra reindriftsnæringen har allerede vært svært tydelig. Så vidt KrF forstår saken er det heller ikke gitt konsesjoner, vedtaket synes å være som  «å selge skinnet før bjørnen er skutt».

2)     Kraftprisen i region nord, særlig Finnmark, etter hvert som kraftreserven minsker og lovnaden til elektrifisering av Melkøya innen en gitt frist blir stående, vil slik kraftmarkedet fungerer føre til økte kraftpriser, fort på linje med den uforutsigbare situasjonen vi opplevde i Sør-Norge sist vinter. Det er verken næringsliv eller husholdninger tjent med.

Troms og Finnmark KrF har i tidligere uttalelser frarådet elektrifisering av Melkøya i den svært krevende demografiske og befolkningsmessige situasjonen som vi er inne i.

Alt av ressurser må derfor nå rettes inn mot å snu denne negative utviklingen. Da trenger ikke minst et oppegående næringsliv all den kraft de kan få til å skape nye og varige arbeidsplasser.

Troms og Finnmark KrF er skuffet over at Regjeringen ikke legger prestisje som eier av Equinor å gå for karbonfangst og lagring fremfor elektrifisering med svært usikre konsekvenser for både næringsutvikling og befolkning.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no