En kortere reisevei mellom Troms og Finnmark gjennom bygging av Ullsfjordforbindelsen, bør være et av de prioriterte veiprosjektene til fylkeskommunen de neste årene.

Styreleder i Nordområdevegen AS (nytt navn for veiprosjektet) Tor Petter Christensen har i et innlegg i Nordnorsk debatt beskrevet nytten av dette prosjektet på en god måte. Forbindelsen knytter Troms og Finnmark tettere sammen, og vil bidra til at næringslivet kan tenke nye og større tanker.

I Troms har vi enorme utfordringer på fylkesveinettet. Etter åtte år med Arbeiderpartiet i førersetet i fylkeskommunen, er ikke utfordringene blitt mindre. Etterslepet er stort, og det må store løft til for å sikre at folk og næringsliv kan reise trygt og raskt fram i fylket vårt. Dette kommer til å kreve store deler av fylkeskommunens økonomiske handlingsrom framover. Staten må også bidra med sitt for å sikre at vi har nødvendig infrastruktur i et av de viktigste sikkerhetspolitiske områdene i landet.

Troms trenger et skikkelig løft for fylkesveiene våre. Det skal vi få på plass. Likevel må også nye prosjekter, som understøtter utviklingen vi ønsker, kunne få plass på investeringslisten. Prosjekter som kutter både reisetid og reiseavstand, for næringsliv og innbyggere bør vi derfor heie på og bidra til å realisere.

I opposisjon har våre fire partier gjennom de fire siste årene gjentatte ganger foreslått at fylkeskommunen må sette i gang reguleringsplanarbeidet for Ullsfjordforbindelsen. I våre alternative budsjetter har vi også satt av penger til å gjennomføre det. Vi har ment at det er riktig at det er fylkeskommunen, som ansvarlig veieier, som må gjennomføre prosjektet. Gjerne også med statlige bidrag og medfinansiering. Staten bør blant annet bidra med kompensasjon for brukollapsen over Breivikeidet, mens veien enda var statlig ansvar.

Dessverre har våre forslag blitt møtt med den røde knappen og tommelen ned fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Argumentet har vært at forbindelsen blir for dyr å realisere, og at det derfor heller ikke er nødvendig å planlegge den nærmere.

Dersom fylkestinget får et annet flertall etter høstens valg, vil arbeidet med Ullsfjordforbindelsen bli prioritert høyt av våre fire partier. Første steg er å få på plass et skikkelig beslutningsgrunnlag, slik at vi kan finne finansiering for prosjektet. Som regionale politikere skal vi peke ut retning for utvikling av fylket vårt. Da er også en forbindelse som knytter regionen tettere sammen, og gir nye muligheter for innbyggere og arbeidsplasser et glimrende eksempel på noe vi bør arbeide for.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no